partnair& sea reactivité efficacité

Onze Kwaliteitswaarborg

Ons kwaliteitssysteem

Het streven van PARTNAIR & SEA, via ons voornemen van kwalitatief beleid en management:

  • Het constant bijschaven van onze service aan de klant.
  • Zelfevaluatie door een in cijfers uitgedrukte beoordeling op kwaliteit van elke afgewerkte prestatie.
  • De continue bijscholing van onze werknemers.
  • Evaluatie van onze onderaannemers om er zeker van te zijn dat ze beantwoorden aan de kwaliteitsnormen van PARTNAIR & SEA.

Gezondheid, veiligheid, milieu

Door het instellen van specifieke en doeltreffende maatregelen kan PARTNAIR & SEA er gerust in zijn dat de gezondheid, de veiligheid en het leefmilieu van zowel zijn werknemers als zijn klanten en partners goed behouden blijven. Door het implementeren van deze politiek voegt PARTNAIR & SEA zich naar de geldende wetten en voorschriften, maar moedigt het bedrijf ook andere initiatieven aan ter bescherming van iedereen die met zijn activiteiten in aanraking komt.


Certificaten

OEA-certificaat FR00000815
Certificaat gemachtigde agent FR/RA02011/1114
Douanevergunning A4861
Vergunning IATA 2047967