immeuble_face.png

Assistentie & Advies

Onze medewerkers zijn vaklieden, opgeleid in transport en logistiek.

Zij kennen en delen met u hun kennis over de praktijken en voorschriften die gelden in de landen van herkomst of bestemming: vervoersdocumenten, douane, risico's verbonden aan de gekozen transportmiddelen of aan de aard van de goederen (gevaarlijke stoffen, bederfelijke goederen...).

Ons team staat u bij in de uitwerking van een efficiënte logistieke oplossing die rekening houdt met alle parameters (tijdslimieten, producten, kosten, plaatsbepaling).

We bepalen het doeltreffendste type van transport, de best aangewezen route en de geschiktste verpakking. We gaan na of een 'precies op tijd' manier van werken nodig is of stellen u voor de goederen op te slaan bij vertrek of bij aankomst. We bieden u eveneens een transportverzekering aan, in functie van de aard en de waarde van uw goederen. We blijven u bijstaan om alle formaliteiten voor import of export van uw goederen te vereenvoudigen.